Utfasade kemikalier minskar i våra kroppar

Halterna av vissa perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) minskar i blodprover. Samtidigt ökar nivåerna av ämnen som används som ersättning för PFAS, och möjligen även ämnen som kan vara nedbrytningsprodukter. Det framgår av Naturvårdsverkets senaste rapport om hälsorelaterad miljöövervakning.

""Vi exponeras för en mängd olika ämnen via exempelvis luften och det vi äter, varor, kläder och preparat vi smörjer in oss med.

Inom Naturvårdsverkets miljöövervakning mäts faktorer som på olika sätt påverkar människors hälsa. I den senaste årsrapporten från miljöövervakningens programområde Hälsorelaterad miljöövervakning presenteras aktuella resultat om människans hälsa i förhållande till olika miljöfaktorer.