Senaste forskningen kring klimatförändringarna

Effekterna av klimatförändringarna kan bli allvarligare än vad man tidigare bedömt. Därför behövs kraftiga utsläppsminskningar till år 2050 för att uppnå tvågradersmålet. Det pekar SMHI på i en rapport till regeringen.

I SMHI:s sammanställning av aktuella studier visas bland annat att havsnivåhöjningen kan bli större vid slutet av detta sekel än vad som bedömdes 2007.

Rapporten ska fungera som ett stöd för Sveriges agerande i klimatarbetet.