Ny förpackningsdesign sämre för klimatet

Mjölkförpackningar med skruvkork i plast orsakar drygt 50 procent mer utsläpp av växthusgaser än den traditionella förpackningen. Det framgår av en ny rapport som SIK tagit fram åt Livsmedelsverket.

Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK, har undersökt klimatpåverkan från olika förpackningsmaterial och förpackningslösningar.

En bra förpackning ska skydda livsmedlet och på så sätt bidra till god hållbarhet och bra kvalitet. Om förpackningen inte klarar det bör den klimatpåverkan som uppstår på grund av extra produktsvinn räknas in.

Förpackningens utformning och stabilitet har också betydelse för effektiva transporter, vilket i sin tur ger mindre utsläpp.

Länkar