Ny bok ute om biologisk mångfald i Sverige

MonitorNaturvårdsverkets bok ”Biologisk mångfald i Sverige” beskriver den biologiska mångfalden i skog, myr, fjällmiljö, jordbrukslandskap, sötvatten, havsmiljö och bebyggd miljö.

Boken ingår i serien Monitor, där Naturvårdsverket berättar om aktuella miljöproblem och tillståndet för den svenska miljön.

Årets volym är en uppföljare till den ”landstudie” om biologisk mångfald som gavs ut 1994. Den nya boken är upplagd på samma sätt som den gamla, men innehållet är till allra största delen omskrivet eller nyskrivet.

Läs mer