Fiskars beteende påverkas av koldioxid i havet

Det är inte bara försurning och uppvärmning av haven som drabbar fiskarna. Den ökade mängden koldioxid i haven kan göra fiskar galna. Det visar en ny studie från Australien.

När forskare simulerade den förväntade ökningen av koldioxid i världshaven sattes fiskarnas naturliga beteende ur spel. De blev mer riskbenägna och simmade till och med rakt in i gapet på sina angripare.

I studien använde sig forskarna av clownfiskar. Dessa placerades i akvarier med en sådan halt av koldioxid som världshaven beräknas att ha i slutet av seklet.

Länkar