Årets regionala målbedömningar färdiga

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen är klara med uppföljningen av miljökvalitetsmålen på regional nivå.

Nytt för i år är att de regionala myndigheterna bedömer möjligheten att nå miljökvalitetsmålen efter den nya bedömningsgrunden, som kom med den senaste miljömålspropositionen. De flesta länen har också slutrapporterat sina regionala miljömål.

  • Till de regionala miljömålssidorna
 

Ny bedömningsgrund för miljömålen

I samband med att miljömålssystemet förändras ska miljömålen bedömas på ett annorlunda sätt än tidigare. Den största nyheten i den nya bedömnings­grunden är att hänsyn ska tas till naturens återhämtningstid, genom att bedöma om förutsättningarna finns för att nå det tillstånd som miljökvalitetsmålet beskriver.

Om styrmedel är införda när bedömningen görs och åtgärder genomförda innan år 2020 (2050 för målet Begränsad klimatpåverkan) anses förutsättningar finnas.

Länkar